ekj

آخرین اخبار در مورد موزه‌های شهرداری تهران

قیمت بلیت موزه‌های شهرداری تهران تعیین شد

نرخ بلیت بازدید از موزه‌ها و خانه موزه‌های شهرداری تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران تصویب شد. به گزارش خبرنگار فارس،  لایحه بهای خدمات بازدید از موزه‌های تحت مالکیت شهرداری تهران در جلسه امروز شورای مورد بررسی قرار گرفت.  نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در این باره گفت: بعد از بررسی‌ها نرخ بازدید از موزه‌های تحت مالکیت شهرداری برای سال ایند ...